Elinstallationer


För industrin
Vi utför service- och underhållsarbeten inom industrin. Vi bygger automatikskåp med den senaste tekniken i form av PLC, mjukstartare och frekvensomvandlare.

Elsäkerhet
Dagens moderna elinstallationer ställer allt större krav på säkerhet. Med vår kunskap och erfarenhet uppfyller vi dessa krav.

Vid ombyggnad och projektering
Vid ny- och ombyggnad tar du med fördel kontakt med oss redan innan arbetet påbörjas. Då får du en elanläggning uppbyggd efter ritningar, framtagna efter dina önskemål och behov.

Entreprenader
Vi utför entreprenader inom t.ex kommersiella byggnader, skolor, bostäder, parker, väg- och gatubelysning.


Vi har erfarenhet och den formella behörighet som behövs för att få utföra kvalificerade installationer inom t.ex:

Nyinstallation och projektering

Golvvärme och elvärme

Jordfelsbrytare och automatsäkringar

Åskskydd/Överspänningsskydd

Brandlarm

Datanätverk

Automatikskåp

Ställverk

Industriunderhåll

Gatubelysning

Tillfällig el/ Bygg el