HEM

I över 30 år har Ambes Elservice erbjudit elinstallationer, ritningar och underhållsarbete av hög kvalitet. Mångfald, professionalitet, och en inkluderande mentalitet är viktiga beståndsdelar för vår verksamhet. Vår målsättning att värdera respekt och mångfald högt är integrerad i vår företagskultur, och något vi lovar att alltid förmedla våra kunder, anställda och samhället i stort.

Ambes Elservice anser att våra anställda är våra viktigaste resurser. Varje enskild arbetstagare bidrar med sina unika erfarenheter, sin bakgrund och sitt tankesätt. Detta bidrar till att vi tillsammans hittar lösningar till våra kunder i regionen. Vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande miljö där våra skillnader värdesätts, och i vilken alla anställda känner att de hör hemma och att de kan nå sin fulla potential.

Mångfald, professionalitet och inkludering hos Ambes Elservice betyder att “du hör hemma”!

Team efter jobbet: gokart